หน้าแรก   สมัครสมาชิกชมรม  
    สมัครสมาชิกชมรม
   
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกชมรมมัคคุเทศก์จีน

                                                 

               ค่าสมัครสมาชิกชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน 1,000 บาท ต่อ 3 ปี   กรุณาโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  218-211-8307  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามพารากอน ชื่อบัญชี ลลิตา พิงพิทยากุลและคุณพรเพ็ญ ฟูมณีโชติ และแฟกซ์สลิปมาที่เบอร์ 0-2291-1868 พร้อมหลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ

2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรมัคคุเทศก์

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 
 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|  
 
turtl3333333333333