ดูทั้งหมด..  
 ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนซื้อข้าวจากชาวนาที่ช่อง3  
 งานพบปะสังสรรค์ประจำปี 2559 
 晋见旅游部长 春逢 信拉巴阿差 
 คุณวัฒนา ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย มอบโล่รอง# 2
    คณะกรรมการชมรม ฯ
   
联系人 : 梁忠仁 
นรินทร์ เรืองวงศา
โทร.  66 81-611 4886
chineseguidecenter@hotmail.com
wechat id: chong6886
                 
南天翠
สกาวเดือน แดนมณีรัตนา
+6686 390 9725
Wechat id: VaceChui

 

 
 

 

 

turtl3333333333333