บริการ   บริการสอนภาษาจีน  
    บริการสอนภาษาจีน

 

ชมรม มีบริการรับสอนภาษาจีนกลาง กวางตุ้ง สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ เรามีอาจารย์สอนผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการถ่ายทอดการเรียนการสอน รับรองผลการเรียน หน่วยงานใดทีมีความประสงค์ต้องการจะใช้บริการ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่  08-1611-4886.08-9488-0468


 
turtl3333333333333